خبرگزاری ایلنا

آکادمی پرورش اندام ایرانیاندسترنج

کد خبر : 9695 تاریخ انتشار : 1396/11/25 15:3 چاپ خبر


آماده باش به کارگران!!


چوب وکاغذ مازندران؛ چوب وکاغذایران ودیگر...!!


صنعت می تواند اشتغال زایی کند؛ ارزش افزوده ایجاد کند واقتصاد منطقه ای را متحول سازد! صنعت ، اگرچرخهایش به گردش درآید؛ می تواند جامعه را به پویایی وتحرک هدایت نماید! وچه کردند با صنعت کشورمان دراین سال ها؟!


صنعت می تواند اشتغال زایی کند؛ ارزش افزوده ایجاد کند واقتصاد منطقه ای را متحول سازد! صنعت ، اگرچرخهایش به گردش درآید؛ می تواند جامعه را به پویایی وتحرک هدایت نماید! وچه کردند با صنعت کشورمان دراین سال ها؟! با عنوان نوسازی وبهسازی ؛ کارخانه ها را به رکود وتعطیلی کشاندند وهزاران کارگربی پناه را خانه نشین وچه برسرخانواده های بی گناه آنان آمد که بماند ونمی خواهیم قصه پرغصه اشان را نقل کنیم! چوب وکاغذ مازندران؛ چوب وکاغذایران ودیگر...!!امروزصنعت نساجی درمازندران گویی به خواب ابدی رفته وانگارنه انگارکه درسالهایی نه چندان دور، مازندران به صنعت نساجی اش می بالید! چوب وکاغذ مازندران؛ چوب وکاغذایران ودیگر...!! مازندران خطه ای شریف وقطعه ای ارزشمند ازکشورمان است ولایق همه چیزومردمانش همچنین! اینجا؛ یعنی مازندران، سرسبزی اش دل می برد ومشکلاتش ...! درباره چوب وکاغذمازندران ومشکلاتی که تازگی ها دچارش شده بسیارگفته اند ونوشته شده ؛ کارخانه ای که 2000 کارگرمستقیما درآن شاغل هستند و10 هزارنفربا فعالیت این کارخانه امرارمعاش می کنند؛ این کارخانه درسالهایی که صنعت را بحران ها خفه میکرد ایستاد وخم به ابرو نیاورد اگرچه خودی ها ونه بیگانه آن را امروزبه جایی رسانده اند که ازتوان پرداخت حقوق کارگرانش عاجزاست وهمه نگرانند؛ فقط نگران!! چوب وکاغذایران درتالش هم آرام آرام قدم به میدان بحران ها می گذارد و1000 کارگرش – 870- نفربه شدت نگران آینده خود هستند؛ اینجا کمبود نقدینگی وسرمایه درگردش مطرح است ؛ مطلبی که مدیرعامل شرکت مطرح نموده واو هم نگران آینده است اگرچه بسیارامیدواربه آینده کارخانه است! ای کاش هرچه زودترنقدینگی تزریق شود تا"چوکا" ازنفس نیفتد واشتغال و تولید درآن نمیرد! انشاء اله خدایا چنان کن سرانجام کار توخشنودباشی ومارستگار محمد درخشنده


مشاهده نظرات - 0 نظر
ارسال نظر برای این مطلب
نام ایمیل
عنوان نظر
متن نظر
کد امنیتی زیر را وارد کنید


نظرات ارسال شده برای این مطلب
آخرین اخبار